top of page

Om oss

Stavangers Haandværkerstiftelse

Litt om oss

Alders Hviles mål og visjon er å skape trygghet og trivsel i alderdommen. Et viktig ledd i dette arbeidet har vært å skape et vakkert hjem, i tillegg til en flott opparbeidet park. Her er små stier, en bocciabane, en liten dam, lysthus og grønt områder. Alders Hvile ligger midt i Stavanger by, med gåavstand til sentrum og gode bussforbindelser.

Om oss
Vår visjon

Våre verdier

Engasjement, raushet og kvalitet

 

Engasjement: På Alders Hvile er vi engasjerte. Det betyr at vi har innlevelsesevne og er åpne for å lære noe nytt.

 

Raushet: På Alders Hvile er vi rause. Vi gir støtte, og deler kunnskap med våre kollegaer.

 

Kvalitet: Vi er opptatt av kvalitet i våre tjenester og i utføring av vårt arbeid. Det gir trivsel, overskudd og helse.

Vår visjon

Trygghet og trivsel i alderdommen

Som aldershjem ønsker vi å skape et godt bosted for eldre som har behov for
tilsyn og hjelp av så omfattende karakter at det er behov for heldøgnstilbud i institusjon. I vårt forhold til beboerne skal vi være kjent for profesjonalitet og omtanke.

Vi tilstreber at den enkelte beboer får de tjenester den har behov for.

Våre verdier
20190315_121704.jpg

Personale

På Alders Hvile arbeider vi for at beboerne skal klare å opprettholde sin funksjon så lenge som mulig. Beboerne har medbestemmelsesrett.

Når behovsmengden øker har vi fagpersonell som tilrettelegger og gir nødvendig omsorg og pleie.

For å sikre kvaliteten på våre tjenester får personalet jevnlig kurs og internundervisning.

Vi har en stabil personalgruppe som er engasjert i sitt arbeid.

Personalet består av lege, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter, vaktmester, aktivitør, kokker, kjøkkenpersonell og renholdere.

Personale

Vår historie

Ideen om et Alders Hvile for pensjonerte håndverkere startet hos garver John Johnsen i 1859. I flere år hadde håndverkere i byen hatt mange tanker om hvordan de skulle ta vare på egen alderdom når de ikke lenger kunne holde en hammer, eller synet sviktet. Den enkelte måtte klare seg selv når alderen tynget, det var ikke et kommunalt ansvar på denne tiden.

John Johnsen fikk ide over i handling. Han inviterte en del av byens håndverkere til møte i det gamle skolelokalet på Blåsenborg. Ideen til Johnsen var å danne en pensjonsforening for håndverkere, noe som kunne bringe solen til å lyse over håndverkernes alderdom.

Senere ble foreningsform endret og ny kurs satt. Drømmen om et Alders Hvile begynte å ta form, og de gikk til anskaffelse av tomt.

Mange har bidratt gjennom årenes løp til et resultat man er stolte av. Det har også vært prominente gjester innom og satt sitt preg på vårt hjem. I dag er Alders Hvile en stor virksomhet og et hjem for eldre i Stavanger, ikke bare håndverkere. Målet er fremdeles det samme, ivareta de eldre og gi dem trygghet og trivsel i alderdommen.

Vår historie

Sang av Oscar Riis og Ola Aurenes

«Nu er det ferdig, det gilde hjem, som mange ventet så såre.

Gud signe dagen for alle dem, som her skal ferdes ad åre.

Gud signe kveldens stille ro, så de kan glade smile.

Fordi de fikk sitt nye bo, et deilig Alders Hvile»

bottom of page